Deelnemende Processiegroepen - Kroningsfeesten Tongeren

DEEL­NEMENDE PROCESSIE­GROEPEN

De Kroningsprocessie en het Kroningsavondspel bestaat uit achttien taferelen. Deze achttien taferelen worden gevormd door 21 verschillende processiegroepen. Elke processiegroep heeft een eigen groepsleiding.

meer info

Vlaggengroep

Deze groep jongeren symboliseert in kledij en vlaggen het eenvoudige, ingetogen, maar toch zo feestelijke karakter van de processie.
meer info

Onbevlekte Ontvangenis

Deze groep verwijst naar de geboorte van Maria en naar het kerkelijk dogma van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis in de schoot van haar moeder Anna. Vanaf haar meest prille begin kreeg Maria van God een bijzondere vrijheid en ontvankelijkheid.
meer info

Boodschap

De engel Gabriël brengt aan Maria de boodschap dat zij de moeder zal worden van Gods’ Zoon.
meer info

Bezoek

Maria brengt een bezoek aan haar nicht Elisabeth, die ook op wonderbare wijze een kindje verwacht. De groep “het bezoek” laat Maria’s verwanten en vriendinnen delen in deze vreugdevolle ontmoeting.
meer info

Engelen van de Geboorte

De grootste groep van de processie beeldt de geboorte van Jezus uit. Deze groep wordt gevormd door engelen en herders samen . Zij brengen hulde aan het kindje.
meer info

Herders van de Geboorte

De grootste groep van de processie beeldt de geboorte van Jezus uit. Deze groep wordt gevormd door engelen en herders samen . Zij brengen hulde aan het kindje.
meer info

Opdracht

Maria en Jozef gaan met hun eerstgeboren zoon naar de tempel om Hem - trouw aan de joodse Wet - op te dragen aan de Heer. Simeon zegent hen en Hanna spreekt profetische woorden.
meer info

Vinding

Tijdens hun bedevaart naar Jeruzalem hebben Maria en Jozef hun zoon verloren. Zij vinden Jezus terug te midden van de schriftgeleerden in “het huis van zijn Vader”.
meer info

Afscheid

Jezus begint zijn openbaar leven. Hij neemt afscheid van zijn moeder Maria en kiest zijn apostelen tussen de vissers die Hem vergezellen.
meer info

Bruiloft

Tijdens het bruiloftsfeest verandert Jezus water in wijn op verzoek van zijn moeder Maria. Het wijnwonder te Kana staat symbool voor gans Jezus’ leven: waar het Oude Verbond is verwaterd, brengt Hij de wijn van het Nieuwe Verbond.
meer info

Romeinse soldaten

De romeinse soldaten kondigen de kruisweg aan van Jezus. Maria en haar gezellinnen begeleiden Jezus tijdens zijn pijnlijke calvarietocht, tussen de soldaten en het rumoerige volk.
meer info

Kruisweg­ontmoeting

Maria en haar gezellinnen begeleiden Jezus tijdens zijn pijnlijke calvarietocht, tussen de Romeinse soldaten en het rumoerige volk. Maria staat dicht bij Hem in zijn moeilijke momenten.
meer info

Verrijzenis

Een engel verkondigt aan Maria en haar gezellinnen de verrijzenis van Jezus. Daarna ontvangen ook de apostelen en het volk de blijde boodschap.
meer info

Pinksteren

Na de verrijzenis en Hemelvaart van Jezus wachten Maria en de apostelen bang af. Op Pinksteren worden zij bezield door de Heilige Geest. Maria en de apostelen worden de eerste christenen. Met vreugde en zonder vrees dragen zij Jezus boodschap uit over de hele wereld.
meer info

Verheerlijking

Na een leven in dienst van God en de mensen wordt Maria verheerlijkt ten hemel opgenomen. Als hemelse Moeder spreekt zij voor ons ten beste bij God.
meer info

Reliekendragers

De relieken verwijzen naar de heiligen die ons zijn voorgegaan. In de reliekentoning ligt de oorsprong van de Tongerse zevenjaarlijkse heiligdomsvaarten.
meer info

Zingende Maagden

De processiegroep “Zingende Maagden” werd in 1911 opgericht door Edmond Jaminé. Hij componeerde ook de prachtige processieliederen die nog steeds worden gezongen. Al zingend en wuivend wordt er hulde gebracht aan Maria, Oorzaak-Onzer-Blijdschap.
meer info

Koninklijke Harmonie Concordia

De Koninklijke Harmonie Concordia is opgericht in 1874. Sinds meer dan 50 jaar zorgen zij voor de vaste begeleiding van de processiegroep Zingende Maagden bij Tongerse processies, als bij deelname aan processies in binnen- en buitenland.
meer info

Edelknapen

Dit is de oudste groep van de Kroningsprocessie. Zij was er al in 1904 bij. Deze edelknapen dragen geschenken, die verwijzen naar de geschenken en schatten die al sedert de middeleeuwen naar de kerk van Tongeren werden gebracht.
meer info

Aartsbroederschap Onze Lieve Vrouw

De aartsbroederschap van Onze-Lieve-Vrouw liet in 1479 het genadebeeld Onze-Lieve-Vrouw Oorzaak-Onzer-Blijdschap snijden. Het beeld werd gekroond op 31 augustus 1890. Het eeuwenoude genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw wordt begeleid door een erewacht van Tongerse priesters, de aartsbroederschap en KSA-Erewacht.
meer info

Misdienaars

Diakens dragen het Evangelieboek. Het Heilig Sacrament wordt in de processie meegedragen door verschillende bisschoppen en begeleid door misdienaars, kerkelijke en burgerlijke hoogwaardigheidsbekleders.
meer info

Koninklijke Harmonie Ons Verlangen Beverst

De Koninklijke harmonie “Ons Verlangen” van Beverst bestaat 110 jaar. In die eeuw is deze harmonie uitgegroeid tot een veel gevraagd all-round muziekkorps in binnen- als in buitenland. Harmonieorkest, drumband, klaroenenkorps en doedelzakkenkorps vormen samen een prachtig en uniek geheel.
© 2024 Kroningsfeesten Tongeren - Alle rechten voorbehouden

BLIJF OP DE HOOGTE!

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.