Zondag 2 juli - Kroningsfeesten Tongeren

Programma

10.00 u: Pontificale eucharistieviering

Opgedragen door Monseigneur Hoogmartens Bisschop van Hasselt

Ordinarium: Missa Causa Nostrae Laetitiae – (P.J. Swerts)

Uitgevoerd door De Kleine Cantorij onder leiding van Jan Peeters

Organisten: Luc Ponet en Dana Hemelaer

Plaats: Onze-Lieve-Vrouwe Basiliek

Rechtstreekse uitzending via VRT 1 en Radio 1

11.00 u: Toning van de Tongerse reliekenschat

Gevolgd door de zegen met de grote Heilig-Kruisreliek

Opgeluisterd door De Kleine Cantorij olv Jan Peeters

Plaats: Onze-Lieve-Vrouwe Basiliek

12.00 u: Pelgrimsmis

Organist : Luc Ponet

Plaats: Onze-Lieve-Vrouwe Basiliek

13 tot 21.00 u: Tentoonstelling Barba Coronium – Tongerse Kroningsbaarden

Plaats : Sint Ursulakapel Begijnhof Tongeren

15.00 u: Ommegang van de Kroningsprocessie

Zullen deze ommegang met hun aanwezigheid vereren:

 • Monseigneur Luc Terlinden – Aartsbisschop-elect van Mechelen-Brussel
 • Kardinaal Wim Eijk – Aartsbisschop van Utrecht
 • Monseigneur Patrick Hoogmartens – Bisschop van Hasselt
 • Monseigneur Lode Van Hecke – Bisschop van Gent
 • Monseigneur Herman Cosijns – Secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie
 • Monseigneur Philip Dickmans – Bisschop van Miracema do Tocantins (Brazilië)
 • Monseigneur Etienne Quintiens – Attaché bij de Apostolische Nuntiatuur Brussel
 • Monseigneur Theo Hoogenboom – Hulpbisschop Utrecht
 • Abt Marc Fierens – Abdij Averbode
 • Abt Jeroen De Cuyper – Abdij Tongerlo
 • Domproost Rolf-Peter Cremer – Dom van Aken
 • Kanunnik Ludo Collin – Kanselier Bisdom Gent
 • Vicaris Bart Coenegrachts – bisdom Hasselt
 • Kanunnik Karel D’Huys
 • Kanunnik Hans Tercic
 • Kanunnik Ali Cornelissis
 • Kanunnik Dominique Derkoningen
 • Bisschoppelijk afgevaardigde Bart Benats
 • Etienne Sourbron – Bisschoppelijk gedelegeerde bisdom Hasselt
 • Ria Thaens – Bisschoppelijk gedelegeerde bisdom Hasselt
 • Monseigneur Jan Vries – Sterre der Zee Maastricht
 • Hans Van Crombrugge – Voorzitter Interdiocesane Dienst Gezinspastoraal
 • Dhr Francis Loyens – Bisschoppelijk gedelegeerde bisdom Hasselt

19.30 u: Fioretti

Religieus volksspel opgevoerd in openlucht

Plaats: “Onder de Linde” – Begijnhof

20.00 u: Beiaardconcert: een hommage aan de overleden

Tongenaren die zich hebben ingezet voor de Kroningsfeesten

Mathieu Lenaerts

Plaats: Grote Markt

22.30 u: Kroningsavondspel

Plaats: Grote Markt Tongeren

Basiliek in de bloemen : eigentijdse floristieke invulling van de Basiliek

Kronings-Mariahuisjeswandeling

Start : Mariakapel Kroning 23 – Via Julianus 5
plan met aanduiding van straten waar er huisjes staan, alsook route klik hier

Tongenaren pelgrimeren naar Compostella – fototentoonstelling

Plaats: Julianusshopping, Via Julianus

Fototentoonstelling “Onderweg naar …”
Foto’s gemaakt tijdens diverse pelgrimages naar Compostella.
Plaats : CC  De Velinx Dijk 111

OMMEGANG

Vertrek kruispunt Dijk – Dirikenlaan : Dijk, Leopoldwal, Edmond Jaminéstraat, Stationsplein, Stationslaan, 18de Oogstwal, 11de Novemberwal, Sint-Maternuswal, Pliniuswal, Eeuwfeestwal, Sint-Truiderstraat, Grote Markt, Graanmarkt, Basiliek

PARKING

OPENINGSUREN

6 officiële parkings verspreid over het grondgebied van Tongeren worden voorzien om de bezoekers vlot te kunnen ontvangen. De toegangsprijs tot de parkings bedraagt 5 euro, uitgezonderd Plinius die gratis is. Voor de minder mobiele bezoekers is er een shuttle voorzien bij de parkings 3,4 en 6.

COÖRDINATEN PARKINGS
 • P1 Chiro 50.781461, 5.476599
 • P2 Kazerne 50.782637, 5.478732     
 • P3 BCG 50.771492, 5.475759
 • P4 Klein Veldje 50.768454, 5.468199 
 • P5 VIIO 50.776447, 5.454822
 • P6 Plinius 50.786585, 5.452063   
Het inrichtend comité kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welk schadegeval dan ook.
SHUTTLE 1 - PARKING 3 EN 4

Opstappen

SHUTTLE 2 - PARKING 6

Opstappen

UREN SHUTTLE 1 EN 2

Zondagen 2 en 9 juli

 • 13u00 tot 15u30
 • 16u30 tot 19u30
 • 21u00 tot 22u30
 • 24u00 tot 01u00

Weekdagen 4 en 7 juli

 • 17u00 tot 19u30
 • 21u00 tot 01u00

FIETSPARKING

OPENINGSUREN
LOCATIES
 • VIIO Rode Kruislaan – 50.776447, 5.454822
 • VIIO Sint-Truidersteenweg  – 50.77973, 5.45836    
 • Zone busparkings : Watertorenstraat ter hoogte van Picpussen – 50.78125, 5.45993
 • NMBS Zagerijstraat – 50.78409, 5.47339
 • Plinius Fonteindreef 8 – 50.786585, 5.452063
 • zie ook www.velopark.be  
Het inrichtend comité kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welk schadegeval dan ook.

VERKEER EN PARKEERVERBOD

VERKEER OP DE INVALSWEGEN

Op de zondagen 2 en 9 juli (13.30-19 uur),alsook op dinsdag 4 en vrijdag 7 juli (17-23 uur) wordt het doorgaand verkeer op de invalswegen (N730 Bilzersteenweg-N20 Hasseltsesteenweg-N758 Elderenstraat-N79 Maastrichtersteenweg-N20 Luikersteenweg-N79 St.Truidersteenweg- N69 Romeinse Kassei) omgeleid via de deelgemeenten. Enkel de bezoekers aan de Kroningsfeesten krijgen doorgang richting Centrum om een parkeerplaats te zoeken. Meer info :  https://gis3700.be/kroning2023/

VERKEERSVERBOD IN HET CENTRUM
zondag 2 en 9 juli
dinsdag 4 juli
vrijdag 7 juli
Centrumstraten binnen de Wallen
12 - 24 uur
14 – 24 uur
14 – 24 uur
De Dijk
12 - 24 uur
14 – 24 uur
14 – 24 uur
Leopoldwal
12 - 24 uur
14 – 24 uur
14 – 24 uur
Dirikenlaan
12 - 24 uur
14 – 24 uur
14 – 24 uur
R72 Ringlaan (uitgezonderd Albertwal op 2 juli) alsook op de bijhorende wegen die op de R72 uitmonden
13.30 - 19 uur
R72 Ringlaan alsook op de bijhorende wegen die op de R72 uitmonden
17 – 23 uur
Op de St-Maternuswal, 11de Novemberwal en de 18de Oogstwal
17 – 23 uur
PARKEERVERBOD
zondag 2 en 9 juli
dinsdag 4 juli
vrijdag 7 juli
Centrumstraten binnen de Wallen
12 - 24 uur
13 - 24 uur
13 - 24 uur
De Dijk
12 - 24 uur
13 - 24 uur
13 - 24 uur
Leopoldwal
12 - 24 uur
13 - 24 uur
13 - 24 uur
Dirikenlaan
12 - 24 uur
13 - 24 uur
13 - 24 uur
R72 Ringlaan (uitgezonderd Albertwal op 2 juli) inclusief ventwegen
12 - 19 uur
16 - 23 uur
Stationslaan
12 - 19 uur
16 - 23 uur
Stationsplein
12 - 19 uur
16 - 23 uur
N79 Jaminéstraat tot aan spoorwegbrug
12 - 19 uur
16 – 23 uur
St-Maternuswal, 11de Novemberwal 18de Oogstwal inclusief ventwegen
16 - 23 uur

info en openbare orde

Antiekmarkt : Op 2 en 9 juli op het Industrieterrein Tongeren – Oost (Sportoase en omgeving)

 • Artikel 26 van het GAS- reglement bepaalt de regelgeving bij de Kroningsfeesten. In het Kroningsjaar is het in de periode van 1 tot en met 16 juli verboden op het grondgebied van Tongeren, zonder toelating van het college van burgemeester en schepenen:
  • privaat parkings uit te baten
  • terrassen aan te leggen of bestaande terrassen uit te breiden
  • eetwaren- en drankkiosken te plaatsen en uit te baten
  • met allerlei voorwerpen, dranken, ijs en snacks te leuren
  • stoelen, tafels, banken, ladders, stellingen of tribunes te plaatsen en te verhuren
  • religieuze voorwerpen te verkopen. De verkoop van godsdienstige voorwerpen en feestprogramma’s is uitsluitend voorbehouden aan de verkopers van het Kroningscomité mits de machtiging van het Stadsbestuur
  • op de nadars, afsluitingen of enig ander obstakel te klimmen die geplaatst worden op het traject van de processie
  • Horecazaken kunnen bij de stad Tongeren (dienst Economie) een terrasuitbreiding aanvragen. Het college neemt de beslissing over het uitreiken van een vergunning. Bij niet-naleving van de modaliteiten van de vergunning zal op kosten en risico van de uitbater het gedeelte onrechtmatig ingenomen openbare ruimte, ontruimd worden
  • Horecazaken kunnen extra activiteiten ontplooien op de hun toegekende terrasoppervlakte. Wel mag er geen geur- en rookhinder zijn tijdens het doortrekken van de processie en tijdens het avondspel
  • Tijdens de doortocht van de processies en tijdens het avondspel (Stadhuisplein) mag er geen lawaaihinder veroorzaakt worden
 • In deze periode dienen werfinnames in nauw overleg te gebeuren met de mobiliteitsambtenaar van de stad Tongeren en mits schriftelijke toelating. Deze toelating dient op de werf aanwezig te zijn
 • Op de weekdagen waarop de Kroningsprocessie plaats vindt, i.c. op dinsdag en vrijdag, geldt in het stadscentrum vanaf 14.00 uur een verbod op het uitvoeren van werken en verkeersbelemmeringen
 • Op de processiedagen is het gebruik van drones verboden op het grondgebied van Tongeren. Bij overtredingen worden de drones bestuurlijk in beslag genomen tot na de processieweek.
 • Er worden geen schermen en tenten toegelaten op het parcours van de 4 ommegangen en op de Grote Markt, Stadhuisplein, Kloosterstraat, Vrijthof en Vlasmarkt
 • De bevoegde ambtenaren zijn gelast de voorgaande maatregelen te doen eerbiedigen. Zij zullen de nodige maatregelen nemen om de goede uitvoering van dit reglement te verzekeren
© 2024 Kroningsfeesten Tongeren - Alle rechten voorbehouden

BLIJF OP DE HOOGTE!

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.