Nuttige info voor de Kroningsstraatcomités - Kroningsfeesten Tongeren

Nuttige info voor de Kroningsstraatcomités

Evenementenloket staat ten dienste

Ook in 2023 zal het stedelijk Evenementenloket instaan voor het verzamelen en verwerken van al uw (aan)vragen inzake straatversieringen. Contactpersoon hierbij is Christophe Jans (012 80 00 47, christophe.jans@stadtongeren.be). Een straatcomité moet dus zelf geen andere instanties aanschrijven. Het Evenementenloket neemt zelf voor elk straatcomité contact met Administratie Wegen en Verkeer, brandweer, politie,… en bundelt alles tot één dossier en legt dit ter goedkeuring voor aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Formulier
Opdat het Evenementenloket alle adviezen voor een straatcomité kan bundelen, dient men wel inzicht te krijgen over jullie straatversiering. Daarom is er een formulier ontworpen dat je als straatcomité dient in te vullen. Hierop moet je o.a. aangeven welke versieringen je wenst aan te brengen, of er (verkeers)maatregelen nodig zijn én welke (logistieke) ondersteuning je wenst te krijgen van de stad. Alle straatcomités die door ons gekend zijn werden door de stad aangeschreven en hebben zo’n formulier ontvangen. Mocht jouw straatcomité deze info nog niet ontvangen hebben, dan kan je het nog altijd krijgen op het Kroningssecretariaat (Julianus  5 Tongeren – 012 800 250 –  secretariaat@kroningsfeesten.be) of bij Christophe Jans, Cultuurdienst stad Tongeren, Dijk 111 bus 2, 3700 Tongeren, 012 80 00 47, christophe.jans@stadtongeren.be. Het formulier kan je hier ook downloaden Klik hier evenals de brief van de stad Klik hier

Verzekeringen

We krijgen intussen ook vragen over het al dan niet afsluiten van een verzekering. Elk straatcomité dient dit voor zichzelf af te wegen op basis van de versieringen die worden aangebracht.

© 2024 Kroningsfeesten Tongeren - Alle rechten voorbehouden

BLIJF OP DE HOOGTE!

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.