Zalig Pasen - Kroningsfeesten Tongeren

Zalig Pasen

Op Pasen vieren christenen dat Jezus 3 dagen na zijn kruisiging is opgestaan. Met al hun krachten blijven mensen dood, kwaad, ongeluk en onrecht bevechten. De verrijzenis van Jezus vertelt dat deze hoop op weerbaar leven niet vergeefs is. Het geloof in het leven in de verrijzenis geeft het leven hier en nu oneindig veel zin en betekenis. Het geloof in de verrijzenis van Jezus verbindt alle christenen op aarde, hoe groot de verschillen tussen Zijn volgelingen ook zijn. De processiegroep Verrijzenis brengt in de Kroningsprocessie al zingend de paasboodschap.

Heer Jezus Christus
overwinnaar van de dood,
open ons hart voor U.
Laat ieder mens mogen leven
vanuit de hoop en het vertrouwen
dat iedere lijdensweg,
hoe zwaar en bitter ook,
een opgang is naar heerlijkheid,
naar licht en leven,
dat ieder mens
geroepen is en voorbestemd
voor leven en geluk.

Goede Jezus,
eerst was uw hoofd
vol bloed en wonden,
nu straalt Uw heerlijkheid
ons tegemoet,
die de belofte van nieuw leven
in zich draagt,
voor heel uw schepping.

Zegen de mensheid,
vooral de armen en wie lijden.
Schenk nieuw leven aan uw mensen,
dat hun kruis verlicht zal worden
en zij het uitzicht zullen blijven zien:
een toekomst
vol heerlijkheid;
dat geloof en vertrouwen
in hun hart zullen leven
en zij in de kracht daarvan
voort zullen gaan
-die aardse pelgrimstocht-,
totdat zij u zien,
verrezen Heer,
van aangezicht tot aangezicht.

Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam

© 2024 Kroningsfeesten Tongeren - Alle rechten voorbehouden

BLIJF OP DE HOOGTE!

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.