Rik Pinxten : #zoekverbinding met andere culturen - Kroningsfeesten Tongeren

Rik Pinxten : #zoekverbinding met andere culturen

De lezingenreeks ivm het kroningsthema #Zoekverbinding wordt op donderdag 26 januari afgesloten met een spreker van formaat : Rik Pinxten, de bekendste cultureel antropoloog van Vlaanderen. Hij doceerde verscheidene colleges antropologie aan de Universiteit Gent en gaf zijn studenten nieuwe ideeën mee over diverse culturen, identiteit en religie. Hij is de geknipte spreker binnen de invalshoek van het thema ‘verbinding met andere culturen’.  

Professor Pinxten deed onderzoek naar de vermenging van culturen, een situatie die op dit moment vrijwel overal aanwezig is. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de globalisering geleidelijk aan op gang, wat aanleiding gaf tot samenlevingen die bestonden uit mensen met velerlei culturele achtergronden. Op sociaal en politiek vlak kan men met deze nieuwe realiteit op verschillende manieren omgaan. Er is het multiculturalisme, een ethische en politieke ingesteldheid waarbij men ervan uitgaat dat de culturen, die op één bepaalde plaats aanwezig zijn, allemaal hun eigenheid kunnen behouden en naast elkaar bestaan. Indien men deze houding tot in het extreme doordenkt, loopt men het risico uit te komen bij segregatie. De andere cultuur wordt in deze situatie immers vooral benaderd vanuit de verschillen met de eigen ‘autochtone’ cultuur. In die zin kunnen de gevolgen van het multiculturalistisch perspectief haast even schadelijk zijn als die van het monoculturalisme, waarbij men aanneemt dat de cultuur van de ‘oorspronkelijke’ bewoners de toetssteen en basis is van de maatschappelijke organisatie. Professor Pinxten is van mening dat het interculturalisme als uitgangspunt het meest geschikt is om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan: het samenleven organiseren door gemeenschappelijke rechten en afspraken te maken, terwijl tegelijkertijd elkaars verschillen geaccepteerd worden.

Iedereen is van harte welkom op de lezing van professor Rik Pinxten op donderdag 26 januari om 20u00 in VIIO Humaniora, Sint-Truidersteenweg 17 te Tongeren. De inkom is gratis (een vrije bijdrage is welkom).

© 2024 Kroningsfeesten Tongeren - Alle rechten voorbehouden

BLIJF OP DE HOOGTE!

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.