kroningsfeesten-nieuwsbrief-header

Kroningsnieuwsbrief 07 - maart 2022

Welkom

logo lezingen
Welkom bij onze 7de Kroningsnieuwsbrief. Sinds onze laatste nieuwsbrief van vorig jaar december is er al weer heel wat gebeurd. In deze nieuwsbrief vragen we bijzondere aandacht voor de start van onze Lezingenreeks volgende week 10 maart. Deze lezingen staan in het kader van het Kroningsthema 2023 #Zoekverbinding. Meer dan ooit lijkt ons thema zeer actueel tegen een achtergrond van pandemie en het onder druk staan van de wereldvrede. Verder vertellen we jullie meer over het reilen en zeilen in de processiegroepen, hebben we het over het opstarten van de Kroningsstraatcomités en informeren we jullie over het pelgrimeren naar Maria op 21 mei. We wensen jullie veel leesplezier.

Peter Adriaenssens op 10 maart 20 uur

Peter Adriaenssens
#zoekverbinding wil een oproep zijn om ons individuele ‘ik’ te overstijgen, de band met de anderen en de Ander te versterken en samen te werken aan een wereld waarin we elkaar opnieuw werkelijk kunnen ontmoeten en met elkaar verbonden kunnen zijn.
Om de verschillende invalshoeken van dit thema dieper te kunnen belichten worden er vijf sprekers uitgenodigd in het kader van een lezingenreeks. Deze lezingen vinden plaats in VIIO Tongeren en zijn gratis toegankelijk. Op donderdagavond 10 maart komt Peter Adriaenssens spreken over #zoekverbinding met jezelf, je gezin en je familie

Nieuws uit de Kroningsprocessiegroepen

wistjedat
Niettegenstaande de belemmeringen van corona hebben de groepsleidingen van de Kroningsprocessie de laatste maanden hard gewerkt. Dat werd heel duidelijk toen het Kroningscomité afgelopen maand februari met een delegatie van elke groepsleiding een individueel gesprek had. Wist je dat we intussen al ruim de kaap van

Kroningsstraatcomités komen samen op 30 maart

straatversiering1
Kroningsfeesten zonder versierde straten bestaat niet ! Alle zeven jaar worden de Kroningsstraatcomités nieuw leven ingeblazen. In 2016 telden we 36 comités die meer dan 50 straten versierden. Hun engagement en betrokkenheid bij de Kroningsfeesten is van cruciaal belang. Het is onze wens dat zoveel mogelijk straten en dorpspleinen bij de Kroning 2023 worden versierd. Inzet, creativiteit en samenhorigheid, ook over straten heen, zijn de fundamenten om dit te realiseren. Wij verwachten alle straatcomités, ook nieuwe comités, voor een infovergadering op woensdag 30 maart om 20 uur in de feestzaal van VIIO Tongeren, Sint-Truidersteenweg 17. Jullie zullen de primeur krijgen van de nieuwe Kroningsvlag !

Pelgrimeren naar Maria op 21 mei 2022

pelgrimeren 2022 b
Tongeren staat niet alleen bekend als 'oudste of eerste stad van België' maar ook als eerste Maria-oord ten Noorden van de Alpen. Reeds eeuwen komen pelgrims naar Tongeren om Maria te eren. Bij de Kroningsfeesten in 2009 werd het initiatief genomen om het 'pelgrimeren naar Maria' nieuw leven in te blazen. Bij de sluiting van de Kroningsfeesten, de dag van de Lichtprocessie, werd er overdag een pelgrimstocht georganiseerd vanuit Maastricht. Zo werd de link gelegd
foot

info@kroningsfeesten.be | www.kroningsfeesten.be

facebook twitter